Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 2

Thôn Bản Pấy 2, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
206293154
thhoangthupho2@bacha.edu.vn